ການບໍລິການ ຢູມັນນີ

ໃນປັດຈຸບັນ, ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານເປັນຫຼາຍກວ່າເຄື່ອງມືສື່ສານ ເພາະມັນສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍຮັກສາການເງິນຂອງທ່ານໄດ້ອີກດ້ວຍ. ຢູມັນນີ ແມ່ນບໍລິການການເງິນເທິງມືຖືຈາກ ຢູນີເທວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການສາມາດ ສົ່ງ ແລະ ຮັບເງິນ ຜ່ານມືຖືໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ປະຢັດ ແລະ ສະດວກ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຢູມັນນີ ເຮັດໃຫ້ຊາວຄ້າຂາຍ ແລະ ລູກຄ້າສະດວກສະບາຍໃນການຈັດການລາຍຈ່າຍ ແລະ ໂອນເງິນ ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນທຸກທີ່ ທຸກເວລາ. ດ້ວຍຄວາມງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍ, ຢູມັນນີ ຈະຊ່ວຍເນັ້ນຢ້ຳການໃຊ້ບໍລິການທີ່ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາໃນໄລຍະຍາວເພື່ອກິດຈະກຳການເງິນທາງຈຸລະພາກອີກດ້ວຍ.

ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການ ຢູມັນນີ

 • ສົ່ງ ແລະ ຮັບເງິນ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຕົວແທນທີ່ໃຫຍ່ຂອງ ຢູນີເທວ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ
 • ຢູນີເທວ ເປັນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດດ້ວຍຈຳນວນລູກຄ້າ 2,500,000 ຄົນທົ່ວປະເທດ
 • ການບໍລິການປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະ ງ່າຍ ຕໍ່ການນຳໃຊ້
 • ຈ່າຍ ແລະ ຕື່ມເງິນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ຜ່ານ ຢູມັນນີ
 • ຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການບໍລິການຕ່າງໆຂອງ ຢູນີເທວ ຫຼື ບໍລິການ ຢູມັນນີ ອື່ນໆ
 • ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ
 • ມືຖືແບບໃດກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ ຢູມັນນີ ໄດ້
 • ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຖືເງິນສົດ
 • ປະຢັດເວລາ
 • ບໍລິການລູກຄ້າຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ພຽງແຕ່ກົດ 999 ຫຼື 03095268268.

ໃຜສາມາດໃຊ້ບໍລິການ ຢູມັນນີ?

 ທຸກຄົນທີ່ມີບັດປະຈຳຕົວ, ມີເບີ ຢູນີເທວ ແລະ ມີອາຍູແຕ່ 16 ປີ ຂຶ້ນໄປ

ວິທີລົງທະບຽນບໍລິການ

ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍພຽງ:

 1. ເຂົ້າໄປຫາຮ້ານຕົວແທນ ຢູມັນນີ ຫຼື ຫ້ອງບໍລິການການຂາຍຂອງ ຢູນີເທວ ເພື່ອລົງທະບຽນ
 2. ເອົາບັດປະຈຳຕົວໃຫ້ພະນັກງານເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ພະນັກງານແນະນໍາ
 3. ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນສຳເລັດແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຢືນຢັນໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ
 4. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການ ຢູມັນນີ ໄດ້ທັນທີ

ລະບົບຄວາມປອດໄພ

 • ຢູນີເທວຈະອອກລະຫັດ PIN ໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານ. ລຸກຄ້າສາມາດປ່ຽນລະຫັດໄດ້ ແລະ ລຸກຄ້າຕ້ອງເກັບລະຫັດຂອງຕົນໄວ້ ເປັນຄວາມລັບ.
 • ໃນກໍລະນີລຸກຄ້າລືມລະຫັດຜ່ານ, ຢູນີເທວ ໄດ້ກະກຽມຂັ້ນຕອນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການກູ້ລະຫັດຄືນຢ່າງປອດໄພ.
 • ໃນກໍລະນີລຸກຄ້າໂອນເງິນລອຍໃຫ້ກັບຜູ່ທີ່ບໍ່ມີບັນຊີຢູມັນນີ, ລະບົບຂອງເຮົາຈະສົ່ງ ລະຫັດ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບຖອນເງິນໄດ້. ການເກັບຮັກສາ ລະຫັດ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລຸກຄ້າເອງ.

ການອະນຸຍາດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ

 • ລູກຄ້າເຫັນດີໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ບໍລິການເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງຂັ້ນຕອນການຢືນຢັນລູກຄ້າ. ລູກຄ້າເຫັນດີຖ້າຫາກບໍລິການຈະຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຊັ່ນ: ວັນເດືອນປີເກີດ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ, ແລະ ລະຫັດ Zip ເພື່ອປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ.
 • ໃນກໍລະນີລຸກຄ້າລືມລະຫັດຜ່ານ, ຢູນີເທວ ໄດ້ກະກຽມຂັ້ນຕອນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການກູ້ລະຫັດຄືນຢ່າງປອດໄພ.
  • ເພື່ອຢືນຢັນລູກຄ້າ ແລະ ກວດກາການສໍ້ໂກງ, ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງບັນຊີ ຢູມັນນີ ຂອງລຸກຄ້າ.
  • ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ລວມທັງການຕັດສິນຂອງສານຈາກອົົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພສຳລັບບຸກຄົນ ຫຼື ສາທາລະນະຊົນ.
  • ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ, ການບໍລິການຈະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທັງດ້ານເອກະສານ, ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນເກັບຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ພວກເຮົາປັບປຸງ ແລະ ທົດສອບ ດ້ານເຕັກນິກຢ່າງເປັນປະຈຳເພື່ອການປ້ອງກັນທີ່ດີ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນລູກຄ້າ.
  • ບໍລິການ ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນລູກຄ້າຂອງພະນັກງານສະເພາະແຕ່ຜູູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ, ເຮົາໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ

ທຸກຂໍ້ມູນສຳລັບທ່ານ, ພວກເຮົາປະຕິບັດຢ່າງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍທຸກຢ່າງ.

ແນະນໍາຂັ້ນຕອນ ນໍາໃຊ້ບໍລິການ ຢູມັນນີ ສໍາລັບລູກຄ້າ

ໂອນເງິນ ຫຼື ສົ່ງເງິນຈາກບັນຊີ ຢູມັນນີ ຫາ ຢູມັນນີ

 1. ກົດ*999#
 2. ກົດ 1 ເພື່ອສົ່ງເງິນ
 3. ກົດ 1 ໄປເຖິງ u-money
 4. ກົດເບີໂທຜູ້ຮັບ
 5. ກົດຈຳນວນເງິນທີ່ຈະສົ່ງ
 6. ໃສ່ຂໍ້ຄວາມ (ເນື້ອໃນທຸລະກຳ)
 7. ໃສ່ລະຫັດ PIN ເພື່ອຢືນຢັນ
 8. ກົດ 1 ເພື່ອຢືນຢັນ

ໂອນເງິນ ຫຼື ສົ່ງເງິນຈາກບັນຊີ ຢູມັນນີ ຫາ ບັນຊີບໍ່ມີຢູມັນນີ

 1. ກົດ*999#
 2. ກົດ 1 ເພື່ອສົ່ງເງິນ
 3. ກົດ 2 ໄປຍັງເບີໂທລະສັບ
 4. ກົດເບີໂທຜູ້ຮັບ
 5. ກົດຈຳນວນເງິນ
 6. ໃສ່ຂໍ້ຄວາມ (ເນື້ອໃນທຸລະກຳ)
 7. ໃສ່ລະຫັດ PIN ເພື່ອຢືນຢັນ
 8. ກົດ 1 ເພື່ອຢືນຢັນ

ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ຢູມັນນີ ສາມາດໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ເຮັດທຸລະກຳຜ່ານຕົວແທນໄດ້.

ຖອນເງິນສົດ

 1. ກົດ*999#
 2. ກົດ 2 ເພື່ອຖອນເງິນສົດ
 3. ປ້ອນລະຫັດ ຫຼື ID ຂອງຕົວແທນທີ່ທ່ານຈະໄປຖອນເງິນ
 4. ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການຖອນ
 5. ປ້ອນຂໍ້ຄວາມ (ເນື້ອໃນທຸລະກຳ)
 6. ປ້ອນລະຫັດ PIN ເພື່ອຢືນຢັນ
 7. ກົດ 1 ເພື່ອຢືນຢັນ

ຊໍາລະບໍລິການຂອງ Unitel

 1. ກົດ*999#
 2. ກົດ 3 ຊຳລະຄ່າບໍລິການຂອງ Unitel
 3. ກົດ 1 ສຳລັບຕື່ມມູນຄ່າໂທໃຫ້ເບີທ່ານເອງ/ຕ່ືມມູນຄ່າໂທໃຫ້ເບີອື່ນ (Mobile)
 4. ກົດ 2 ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ PSTN
 5. ກົດ 3 ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ອິນເຕີເນັດແບບມີສາຍ ADSL
 6. ກົດ 4 ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ອິນເຕີເນັດແບບມີສາຍ FTTH
 7. ກົດ 5 ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ Lease Lines

ບໍລິການອື່ນໆ

 1. ກົດ*999#
 2. ກົດ 4 ໄປຍັງອື່ນໆ
 3. ກົດ 1 ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງ ຍອດເງິນ
 4. ກົດ 2 ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງ ປະຫວັດທຸລະກຳ
 5. ກົດ 3 ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງປ່ຽນລະຫັດ PIN
 6. ກົດ 4 ທ່ານສາມາດຊອກຫາຕົວແທນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ
 7. ກົດ 5 ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາຍດ່ວນ
 8. ກົດ 6 ທ່ານສາມາດປ່ຽນພາສາ

ກ. ຄ່າທຳນຽມການເຮັດທຸລະກຳ

ລດ ມູນຄ່າ ລູກຄ້າເອົາເງິນເຂົ້າ (ຕົວແທນເປັນຜູ້ເຮັດ)
ໂອນງິນ (ຢູມັນນີ-ຢູມັນນີ) ໂອນເງິນ (ຢູມັນນີ-ບໍ່ມີຢູມັນນີ) ໂອນລອຍ(ບໍ່ມີບັນຊີຢູມັນນີທັງສອງ)
(ຕົວແທນເປັນຜູ້ເຮັດ)
ລູກຄ້າຖອນເງິນ
(ຖອນກັບຕົວແທນ)
ລູກຄ້າຖອນເງິນຜ່ານລະຫັດ Code
(ຖອນກັບຕົວແທນ)
ຈາກ ເຖິງ
1 3,000 100,000 0 0 1,800 2,000 720 0
2 100,001 500,000 0 0 9,000 10,000 3,600 0
3 500,001 1,000,000 0 0 15,000 17,000 6,000 0
4 1,000,001 2,000,000 0 0 24,000 28,000 9,600 0
5 2,000,001 5,000,000 0 0 56,250 65,000 22,500 0
6 5,000,001 10,000,000 0 0 90,000 105,000 36,000 0

ຂ. ມີສ່ວນຫຼຸດການບໍລິການ 10 % ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2017

ລດ ມູນຄ່າ ລູກຄ້າເອົາເງິນເຂົ້າ (ຕົວແທນເປັນຜູ້ເຮັດ)
ໂອນງິນ (ຢູມັນນີ-ຢູມັນນີ) ໂອນເງິນ (ຢູມັນນີ-ບໍ່ມີຢູມັນນີ) ໂອນລອຍ(ບໍ່ມີບັນຊີຢູມັນນີທັງສອງ)
(ຕົວແທນເປັນຜູ້ເຮັດ)
ລູກຄ້າຖອນເງິນ
(ຖອນກັບຕົວແທນ)
ລູກຄ້າຖອນເງິນຜ່ານລະຫັດ Code
(ຖອນກັບຕົວແທນ)
ຈາກ ເຖິງ
1 3,000 100,000 0 0 1,620 1,900 648 0
2 100,001 500,000 0 0 8,100 9,000 3,240 0
3 500,001 1,000,000 0 0 13,500 16,000 5,400 0
4 1,000,001 2,000,000 0 0 21,600 25,000 8,640 0
5 2,000,001 5,000,000 0 0 50,625 59,000 20,250 0
6 5,000,001 10,000,000 0 0 81,000 94,000 32,400 0

1. ລູກຄ້າສາມາດຊຳລະຄ່າບໍລິການຂອງຢູນີເທວ ຜ່ານຊ່ອງທາງຢູມັນນີ ແລະ ຮັບສ່ວນຫຼດ ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດ 31/03/2018

ລດ ລາຍລະອຽດບໍລິການ ສ່ວນລຸດ ເງື່ອນໄຂ
1 ຊໍາລະຄ່າໃຊ້ບໍລິການເບີລາຍເດືອນ 5%
2 ຕື່ມເງິນສໍາລັບເບີເຕີມເງິນ 5%
3 ຊໍາລະຄ່າໃຊ້ບໍລິການເບີຕັ້ງໂຕະ 5%
4 ຊໍາລະຄ່າໃຊ້ບໍລິການ ADSL 5%
5 ຊໍາລະຄ່າໃຊ້ບໍລິການ FTTH 5%
6 ຊໍາລະຄ່າບໍລິການ lease line 5%

2. ບໍລິການອື່ນໆ ນໍາໃຊ້ໂດຍບໍເສຍຄ່າ ທໍານຽມໃດໆ ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດ 31/03/2018

ລດ ລາຍລະອຽດບໍລິການ
1 ກວດເບິ່ງຍອດເງິນ
2 ກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດສົ່ງເງິນ-ຖອນເງິນຕ່າງໆ
3 ປ່ຽນລະຫັດສ່ວນຕົວ
4 ຊອກຫາຂໍ້ມູນຕົວແທນບໍລິການ
5 ຕິດຕໍ່ເບີຮອດລາຍ
6 ປ່ຽນພາສາ

ຂໍ້ມູນເພື່ອຕົວແທນຢູມັນນີ (u-money)

ທ່ານຈະຕ້ອງມີທີ່ຕັ້ງທຸລະກິດທີ່ໝັ້້ນຄົງຢູ່ແຄມທາງໃຫຍ່ ຫຼື ເຂດຊຸມຊົນ ເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດ, ໂຮງງານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບ່ອນຄ້າຂາຍອື່ນໆ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່, ມັນສາມາດເປັນຮ້ານຄຳ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນ ຫຼື ຮ້ານມືຖື

ວິທີການເປັນຕົວແທນ ຢູມັນນີ (u-money)

ທ່ານສາມາດເປັນຕົວແທນ ຢູມັນນີ ໄດ້ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເຂົ້າໄປຫາຮ້ານ ຢູນີເທວ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາຕົວແທນໃຫຍ່ຂອງ ຢູມັນນີ ໃນເຂດໃກ້ບ້ານທ່ານ ພ້ອມທັງໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:
 1. ທະບຽນທຸລະກິດທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ
 2. ລະຫັດ ໃບເສຍພັນທະອາກອນ
 3. ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 4. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃບຮັບສະໝັກຕົວແທນ
 5. ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ສັນຍາຕົວແທນ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເປັນຕົວແທນ ຢູມັນນີ (u-money)

 1. ຄ່າຕອບແທນສຳລັບແຕ່ລະທຸລະກຳທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ
 2. ສົ່ງເງິນໄດ້ທຸກທີ່ໃນປະເທດລາວ
 3. ເປັນການໂຄສະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານອີກທາງໜຶ່ງ ແລະ ມີລູກຄ້າເຂົ້າມາຮ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ
 4. ໄດ້ຮັບອຸປະກອນໂຄສະນາຟຣີຈາກທາງ ຢູນີເທວ
 5. ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ
 6. ໄດ້ຮັບໂບນັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ
'ຢູມັນນີ ແມ່ນການບໍລິການເງິນມືຖືຈາກ ຢູນີເທວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດສົ່ງ-ຮັບ ເງິນຜ່ານມືຖື ໄດ້ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ, ຖືກ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ ຢູມັນນີເພື່ອ:
 •  ເກັບຮັກສາເງິນໄວ້ໃນບັນຊີຢູມັນນີ;
 • ຖອນເງິນ;
 • ໂອນເງິນ(u-money to u-money, u-money to Non u-money and Non u-money to u-money customer);
 • ຕື່ມມູນຄ່າໂທ;
 • ຊຳລະບໍລິການ;
 • 'ໂທລະສັບມືຖືທຸກລຸ້ນ ທຸກແບບ ສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການ ຢູມັນນີໄດ້ ພຽງແຕ່ທ່ານໃຊ້ເບີຂອງ ຢູນີເທວ
 • ທ່ານບໍ່ສາມາດເປີດບັນຊີ ຢູມັນນີ ຜ່ານບັນຊີທະນາຄານໄດ້
 •  ຄ່າທຳນຽມຖືກກວ່າທະນາຄານ;
 •  ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຖຶເງິນສົດ;
 •  ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ;
 •  ສາມາດໂອນເງິນຈຳນວນໜ້ອຍໄດ້;
 •  ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສາມາດໂອນເງິນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີບັນຊີ ຢູມັນນີ ໄດ້
 • ຕື່ມມູນຄ່າໂທ;
 • ເກັບຮັກສາເງິນຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ;
 •  ສາມາດຖອນເງິນສົດໄດ້ຕາມຈຳນວນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ;
 •  ກວດສອບທຸລະກຳຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ;
 •  ໂອນເງິນໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີບັນຊີ
 • ບໍ່ຈຳເປັນ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ເບີ ຢູນີເທວ ເກົ່າຂອງທ່ານລົງທະບຽນ ຢູມັນນີ ໄດ້ເລີຍ
 • ໄດ້ແນ່ນອນ! ລູກຄ້າບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປລຽນຄິວຖ້າເປີດບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ. ພຽງແຕ່ໃຊ້ເບີຢູນີເທວ ແລະ ລົງທະບຽນຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ພວກເຮົາແນະນຳ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຢູມັນນີໄດ້ແລ້ວ
 • ໄດ້ແນ່ນອນ. ລູກຄ້າສາມາດໂອນເງິນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເບີ ຢູນີເທວ ຫຼື ບໍ່ມີ ບັນຊີຢູມັນນີ ໄດ້.
 • ບໍ່ຈຳເປັນ.​ທ່ານສາມາດເຮັດທຸລະກຳອື່ນທີ່ນອກຈາກການຝາກເງິນ-ຖອນເງິນດ້ວຍມືຖືຂອງທ່ານເອງ.
 • ລູກຄ້າຢູນີເທວສາມາດກົດ*999# ຂາກນັ້ນກົດ 5. ແລ້ວກົດ 4. ຊອກຫາຕົວແທນ. ທ່ານສາມາດໂທຫາສູນບໍລິການໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍການໂທ 999 (ສຳລັບລູກຄ້າຢູູນີເທວ) ຫຼື 0309 268 268. ບໍ່ເສຍຄ່າໂທ
 • ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຄ່າທຳນຽມໄດ້ໃນເວັບໄຊ້ ຫຼື ໂທຫາສູນບໍລິການ ໂດຍການໂທ 999 (ສຳລັບລູກຄ້າຢູູນີເທວ) ຫຼື 0309 268 268. ບໍ່ເສຍຄ່າໂທ
 • ທ່ານສາມາດໂທບອກສູນບໍລິການລູກຄ້າ ຫຼື ບອກຮ້ານຕົວແທນ/ສູນ ຢູນີເທວທີ່ຢູ່ໃກ້ບ້ານທ່ານໄດ້ຈະຫຼອດເວລາ. ໂທຫາສູນບໍລິການ ໂດຍການໂທ 999 (ສຳລັບລູກຄ້າຢູູນີເທວ) ຫຼື 0309 268 268. ບໍ່ເສຍຄ່າໂທສຳລັບລູກຄ້າຢູນີເທວ
 • ທຳອິດ, ກວດເບິ່ງຍອດເງິນທີ່ທ່ານມີກ່ອນວ່າພໍສຳລັບການໂອນບໍ່, ຫຼື ໃສ່ຂໍ້ມູນອັນໃດຜິດພາດບໍ່. ຖ້າບໍ່ມີຫຍັງຜິດພາດ, ໂທຫາສູນບໍລິການ ໂດຍການໂທ 999 (ສຳລັບລູກຄ້າຢູູນີເທວ) ຫຼື 0309 268 268. ບໍ່ເສຍຄ່າໂທສຳລັບລູກຄ້າຢູນີເທວ
 • ທຳອິດ, ກວດເບິ່ງຍອດເງິນຂອງທ່ານໂດຍກົດ *999# ແລະ ກົດ 5 ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກົດ1. ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຍອດເງິນຜິດພາດກະລຸນາໂທຫາສູນບໍລິການ ໂດຍການໂທ 999 (ສຳລັບລູກຄ້າຢູູນີເທວ) ຫຼື 0309 268 268. ບໍ່ເສຍຄ່າໂທສຳລັບລູກຄ້າຢູນີເທວ
 • ຖ້າທ່ານເຮັດຊິມເສຍ, ກະລຸນາໂທຫາສູນບໍລິການ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ບອກໃຫ້ພະນັກງານລອັກບັນຊີຂອງທ່ານໄວ້ກ່ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດໄປຮັບເອົາຊິມໃໝ່ຢູ່ສູນຢູນິີເທວ. ເບີ ແລະ ລະຫັດທ່ານຈະບໍ່ຖືກປ່ຽນ.
 • ແນ່ນອນ. ບັນຊີ ຢູມັນນີຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໂດຍລະບົບທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງ ຢູນີເທວ.​ມັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໂດຍການໃຊ້ມືຖືເທົ່ານັ້ນ. ທຸລະກຳຕ່າງໆສາມາດເຮັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີລະຫັດຢືນຢັນເທົ່ານັ້ນ.
 • ບໍລິການຢູມັນນີຂອງເຮົານຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ ຢູນີເທວ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ປ້ອງກັນການເກີດບັນຫາກັບລະບົບໄວ້ຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ລະບົບຈະມີບັນຫາ
 • ທ່ານສາມາດປ່ຽນໄດ້ສະເໝີເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ສຸດວ່າທ່ານຕ້ອງຮັກສາລະຫັດຂອງທ່ານໄວ້ເປັນຄວາມລັບ
0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
* Phone
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?