ສະໝັກວຽກ

ປະກາດ​ຮັບ​ສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ ໄອທີ ດັ່ງ​ນີ້

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ວຸດທິໂດຍ​ລວມ ຂອງຜູ້ສະໝັກ.

 • ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 22-30 ປີ ບໍ່ຈໍາກັດເພດ.
 • ລະດັບ​ການ​ສຶກສາ​ຈົບ ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາ​ຕຣີ ສາຂາ​ວິຊາ IT, Computer
 • ສາມາດ ເວົ້າ,ຂຽນ ​ພາສາ​ອັງກິດ ຫຼື ຫວຽດນາມ ເປັນຢ່າງດີ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 • ມີຈິດ​ໃຈ​ມັກຮັກ ​ແລະ ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໃນ​ວຽກງານການຂຽນໂປຼແກຼມ, ​ມີຄວາມດຸໝັ່ນຫ້າວຫັນ, ມັກຄົ້ນຄົ້ວາ ແລະ ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກລ່ວງ​ເວລາ ແລະ ເຮັດ​ກາງຄືນ​ໄດ້.

ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງພະນັກງານ​ຝ່າຍ ພັດທະນາຊອບແວ 3-5 ຕໍາແໜ່ງ:

 • ສາ​ມາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊອບ​ແວ ຫຼື ເວັບ​ອັບ​ພີ​ເຄ​ຊັນໄດ້
 • ຮູ້​ວິ​ເຄາະ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການໃນ​ການ​ຂຽນ​ຊອບ​ແວ, ດຳ​ເນີນ​ການ​ອອກ​ແບບ, ຂຽນ​ໂຄດ​ໂປຼ​ແກ​ຣມ, ຕິດ​ຕັ້ງ​ ແລະ ທົດ​ລອງການ​ໃຊ້​ງານ
 • ສາ​ມາດ ວິ​ເຄາະປັບ​ປຸງ​ແກ້​ໄຂ​ໂປຼ​ແກ​ຮມ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່
 • ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ​ອີກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການມອບ​ໝາຍ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນການຂຽນໂປຼແກຼມຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ (ສໍາລັບsenior) ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ (ສໍາລັບຂັ້ນjunior )
 • ຮູ້ນໍາໃຊໃນລະດັບດີສໍາລັບພາສາ programming: Java, .NET (C#, VB, ASP.NET), PHP, C/C++ (Strong experience in Java J2EE or C# technologies is preferences).
 • ຮູ້ນໍາໃຊໃນລະດັບດີກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ SQL Server, Oracle, MySQL, …

ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ ພະນັກງານຝ່າຍຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ໃຊ້ Application ຈຳ​ນວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງລະບົບ (System, Network & Security) ຈຳ​ນວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ:

 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນການຄຸ້​ມຄອງ ແລະ ນຳ​ໃຊ້ໂປຼແກຼມຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ຂື້ນໄປ
 • ຮູ້ນໍາໃຊ້ໃນລະດັບດີສໍາລັບພາສາ programming: Java, .NET (C#, VB, ASP.NET), PHP, C/C++ (Strong experience in Java J2EE or C# technologies is preferences)
 • ຮູ້ນໍາໃຊໃນລະດັບດີກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ SQL Server, Oracle, MySQL, …
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນການຄວບຄຸບລະບົບ Server, Network and Security…ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ຂື້ນໄປ
 • ຮູ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ: Linux Server, VMware, CCNA, LPI etc……

ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ: ​

 • ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ສະໝັກວຽກ (Cover letter ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ)
 • ຊີວະ​ປະຫວັດ​ຫຍໍ້(CV) ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ
 • ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ທີ່ຢູ່ (ສະບັບແທ້)
 • ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ຮັບປະກັນ (ສະບັບແທ້)
 • ສຳ​ເນົາ ບັດປະຈຳ​ຕົວ ແລະ​ ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ
 • ສຳ​ເນົາ ​ໃບ​ປະກາດ, ​ໃບ​ຄະ​ແນນ (ເອົາຂອງແທ້ມາຢັ້ງຢືນ ເວລາມາຍື່ນເອກະສານ).
 • ໃບແຈ້ງໂທດເລກທີ3 (ສະບັບແທ້)
 • ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
 • ໃບກວດສຸຂະພາບ (ສະບັບແທ້)
 • ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 02 ໃບ

ທ່ານໃດສົນ​ໃຈ​ສາມາດຍື່ນເອກະສານ​ສະໝັກ​ໄດ​ທີ່:  ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ ຫຼື ສູນໄອທີ ບໍລິສັດ​ສະຕາ​ໂທລະ​ຄົມ ໃນໂມງລັດຖະການ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ທີ່: ເບີຕິດຕໍ່ຂາອອກ-ເຂົ້າເຂົ້າ 021 990196; ຫຼື IT 020 99985900, 020 99999952

      (ເປີດຮັບຄໍາຮ້ອງ ແຕ່ວັນທີ່ 29/06/2017 – 20/07/2017)