Slide thumbnail
Slide thumbnail

ໂປຼໂມຊັນແພັກເກດ ຊິມສະບາຍດີ

ແພັກເກດຊິມສະບາຍດີ ເໝາະສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວໃນໄລຍະສັ້ນ ເຊິ່ງມີ 2 ແພັກເກດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ຄື:

  • Sim Sabaidee 3: ລາຄາ 20,000 ກີບ. ເປີດນໍາໃຊ້ໃໝ້ ຮັບດາຕ້າ 2GB, ແລະ ໂທລ້າໆພາຍໃນປະເທດ 5 ນາທີ, ອາຍຸການນໍາໃຊ້ແມ່ນ 3 ວັນ.
  • Sim Sabaidee 7: ລາຄາ 50,000 ກີບ. ເປີດນໍາໃຊ້ໃໝ້ ຮັບດາຕ້າ 6GB, ແລະ ໂທລ້າໆພາຍໃນປະເທດ 15 ນາທີ, ອາຍຸການນໍາໃຊ້ແມ່ນ 7 ວັນ

ໝາຍເຫດ:

  • ເມື່ອດາຕ້ານຳໃຊ້ໝົດ ຄວາມໄວຈະຫຼຸດລົງ ເປັນ 256 Kbps
  • ຫລັງຈາກແພັກເກດໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ ແລະ ເງິນໃນບັນຊີພື້ນຖານ >= 20,000KIP (SABAIDEE 3) ຫຼື >= 50,000KIP (SABAIDEE 7) ແພັກເກດຈະສຶບຕໍ່ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້.