Slide thumbnail
Slide thumbnail

ໃໝ່…ເກມສັ່ນລຸ້ນໂຊກລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນກັບຢູນີເທວ

ເກມ ສັ່ນລຸ້ນໂຊກ ເພື່ອລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນກັບຢູນີເທວ

ພຽງແຕ່ທ່ານຊິມເບີຫລັກ 9 ຂອງຢູນີເທວ ແລ້ວດາວໂຫລດ ແອັບພິເຄຊັ້ນ My Unitel ແລ້ວໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປທີ່ປຸ່ມ “ສັ່ນລຸ້ນໂຊກ” ທີ່ເປັນໄອຄ້ອນຂອງຂວັນເຮົາມີຂອງລາງວັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ລາຍລະອຽດລາງວັນລວມມີ:

  • ລາງວັນປະຈຳວັນ:​ ລວມມີລາງວັນເປັນນາທີໂທ ແລະ data ອີນເຕີເນັດ.
  • ລາງວັນປະຈຳເດືອນ: ໂທລະສັບ Iphone X ແລະ Samsung Note 9:

ແຕ່ລະເດືອນຈະມີລູກຄ້າໂຊກດີໄດ້ຮັບລາງວັນ 1 ຄົນ ( ລາງວັນເປັນ Iphone X, ຫຼື  Samsung Note 9)

ວິທີການເຂົ້າຫລີ້ນ:

  • ຂັ້ນຕອນ 1: ລູກຄ້າຕ້ອງ down load ແລະ ຕັ້ງ app MyUnitel.
  • ຂັ້ນຕອນ 2: ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍເບີໂທລະສັບ ແລະ ລະຫັດ
  • ຂັ້ນຕອນ 3: ລູກຄ້າກົດເຂົ້າ “ Lucky shake”, ຫຼັງຈາກນັ້ນສັ້ນໜ່ວຍໂທລະສັບເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ.
  • ກຳນົດໃນ 1 ມື້: 1 ເລກໝາຍ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມລາຍການໄດ້ 3 ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ( ບໍ່ນັບຄັ້ງທີ່ລູກຄ້າໄດ້ລາງວັນ)

ໝາຍເຫດ : ປະຈຸບັນຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະ ລະບົບ android ກ່ອນ.