ອີນເຕີເນັດ ແບບ ADSL

ແພັກເກດ

ກີບ/ເດືອນ

Family 0.5 Mbps 144,000 ກິບ
Family 1 Mbps 200,000 ກິບ

ຈ່າຍກ່ອນ 12 ເດືອນ

 • ນໍາໃຊ້ບໍລິການອີນເຕີເນັດຟີຣເດືອນທີ 13 ແລະ ເດືອນທີ 14
 • ບໍ່ເສຍຄ່າຕິດຕັ້ງ
 • ຮັບຟີຣໂມເດັມວາຍຟາຍ

ຈ່າຍກ່ອນ 6 ເດືອນ

 • ຄ່າຕິດຕັ້ງ 300,000 ກິບ
 • ຮັບຟີຣໂມເດັມວາຍຟາຍ

ບໍລິການອິນເຕີເນັດສາຍກາບແກ້ວໄຍແສງຄວາມໄວສູງ FTTH (Fiber to the home) ເປັນບໍລິການອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄວາມໄວສົ່ງສັນຍານຄຸນນະພາບສູງຕໍ່ເຂົ້າຫາ ອົງກອນ, ເຮືອນຂອງລູກຄ້າ ສາມາດນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ຫລາຍໜ່ວຍຮັບປະກັນການສົ່ງສັນຍານໄວ ຫຼາຍກວ່າບໍລິການອິນເຕີເນັດ ADSL

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກເຮົາ:

 • ຄວາມໄວສູງສຸດເຖິງ 100ເມັກກາໄບຕໍ່ວິນາທີ, ດາໂລດແລະອັບໂຫລດດວ້ຍຄວາມໄວທີ່ຄົງທີ່.
 • ລົງທະບຽນງ່າຍໆ, ສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງເພື່ອສະເໜີຕິດຕັ້ງໄດ້ທີເຄົາເຕີ້ບໍລິການ ຫຼື ລົງທະບຽນບໍລິການໂດຍກົງກັບພະນັກງານຂອງຢູນີເທວ.
 • ຕິດຕັ້ງໄວ, ພຽງແຕ່ 7ມື້

ແພັກເກດ

ຄວາມໄວ

ລາຄາຈ່າຍ 1 ເດືອນ

ລາຄາຈ່າຍ 6 ເດືອນ

ລາຄາຈ່າຍ 12 ເດືອນ

ຕ່າງປະເທດ

ພາຍໃນ

FTTH 1 Mbps 1Mbps 6Mbps 240,000 215,000 190,000
FTTH 2 Mbps 2Mbps 8Mbps 320,000 290,000 260,000
FTTH 4 Mbps 4Mbps 10Mbps 520,000 480,000 450,000
FTTH 6 Mbps 6Mbps 12Mbps 850,000 790,000 750,000
FTTH 10 Mbps 10Mbps 18Mbps 1,300,000 1,160,000 1,120,000
FTTH 20 Mbps 20Mbps 26Mbps 2,900,000 2,600,000 2,500,000
FTTH 30 Mbps 30Mbps 30Mbps 3,500,000 2,900,000 2,600,000
FTTH 40 Mbps 40Mbps 40Mbps 4,700,000 3,900,000 3,600,000

ເງື່ອນໄຂ

 • ບໍ່ເສຍຄ່າຕິດຕັ້ງ + ບໍ່ເສຍຄ່ານໍາໃຊ້ໃນເດືອນທີ 13 ແລະ 14 ສໍາລັບແພັກເກດຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12 ເດືອນ
 • ບໍ່ເສຍຄ່າຕິດຕັ້ງ + ບໍ່ເສຍຄ່ານໍາໃຊ້ໃນເດືອນທີ 7 ສໍາລັບແພັກເກດຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ
 • ຄ່າຕິດຕັ້ງ 200,000 ກິບ ສໍາລັບແພັກເກດຈ່າຍ 1 ເດືອນ
 • ສໍາລັບຄວາມໄວທີ່ໃຊ້ພາຍໃນປະເທດແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງ Youtube ແລະ Facebook
 • ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 9779888

 

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?