ພົບກັບປະສົບການ ອິນເຕີເນັດເທິງມືຖື ດ້ວຍຄວາມໄວ ຄຸນນະພາບສູງສຸດ

ພວກເຮົາສະໜອງທ່ານ ດວ້ຍອິນເຕີເນັດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ເຊື່ອມຕໍ່ມືຖືຂອງທ່ານ

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແພັກເກດ ທີ່ເໝາະສົມກັບ ທ່ານທີ່ສຸດ!

MI1  ແພັກເກດ

ລາຄາ
1,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 25MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*1# 

MI2  ແພັກເກດ

ລາຄາ
2,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 60MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*2# 

MI5  ແພັກເກດ

ລາຄາ
5,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 125MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*3# 

MI10  ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 270MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*4# 

ຈໍາປາ  ແພັກເກດ

ລາຄາ
50,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 1.5GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*7# 

ລໍາວົງ  ແພັກເກດ

ລາຄາ
100,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 3GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*8# 

ຄໍາ  ແພັກເກດ

ລາຄາ
120,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 4GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*9# 

ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການໃຊ້ງານ 3G ແລະ 4G ສໍາລັບ ເບີເຕີມເງິນ ແລະ ລາຍເດືອນ

 • ເບີເຕີມເງິນ ແພັກເກດ MI1, MI2, MI5 ເມື່ອນຳໃຊ້ດາຕ້າໝົດ ທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ຈະຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ 300 ກີບ/MB.
 • ເບີລາຍເດືອນ ແພັກເກດ MI1, MI2, MI5 ເມື່ອນໍາໃຊ້ດາຕ້າໝົດ ແຕ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຍັງເຫຼືອ ລູກຄ້າສາມາດຫຼີ້ນອິນເຕີເນັດໄດ້ ແຕ່ຈະຄິດໄລ່ຄ່າບໍລິການ 40 ກີບ/MB ຈົນກ່ວາຈະຄົບອາຍຸການນໍາໃຊ້ ລະບົບຈຶ່ງຈະຕັ້ງແພັກເກດໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ.
 • ແພັກເກດ MI10, ຈຳປາ, ລຳວົງ ແລະ ຄຳ ສໍາລັບເບີເຕີມເງິນ ແລະ ເບີລາຍເດືອນ ເມື່ອດາຕ້ານຳໃຊ້ໝົດລະບົບຈະບັອກອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງລົງທະບຽນແພັກເກດຄືນ.
 • ໝາຍເຫດ ເບີ 4G: ທຸກໆແພັກເກດ ເມື່ອດາຕ້ານໍາໃຊ້ໝົດ ລະບົບຈະບັອກອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງລົງທະບຽນແພັກເກດຄືນ.

LTU5   ແພັກເກດ

ລາຄາ
5,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 1GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 24ຊມ
*209*21# 

ຮອຍຍິ້ມ   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 2GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 5ວັນ
*209*22# 

ໃຈດີ   ແພັກເກດ

ລາຄາ
10,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 1,5GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 7ວັນ
*209*23# 

LT50   ແພັກເກດ

ລາຄາ
50,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 5GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*24# 

LTU120   ແພັກເກດ

ລາຄາ
120,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 12GB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*25# 

LT30   ແພັກເກດ

ລາຄາ
200,000   ກີບ
 • ດາຕ້າ 30,000 MB
 • ວັນໝົດອາຍຸ 30ວັນ
*209*32# 

ເງື່ອນໄຂສໍາລັບການໃຊ້ງານ 3G ແລະ 4G ສໍາລັບ ອີນເຕີເນັດຊິມ

 • ທຸກແພັກເກດ ເມື່ອນຳໃຊ້ດາຕ້າໝົດ ລະບົບຈະບັອກ ລູກຄ້າຕ້ອງລົງທະບຽນໃໝ່.
0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?