Slide thumbnail

ຢູນີເທວໃຫ້ທ່ານໄດ້ເພີດເພີນ ກັບໂບນັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ທີ່ມອບໃຫ້ທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂທ, ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດແບບ ທຸກຢ່າງມີໃນຢູນີເທວແລ້ວ

ເລືອກຢູນີເທວ ແລະ ທ່ານຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ກັບຄ່າບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ, ພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ຊິມຂອງພວກເຮົາກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ ທ່ານກໍ່ສາມາດເລືອກແພັກເກດ ທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານເອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ທ່ານຕ້ອງການ.
- ເບີມືຖື ລາຄາພຽງ 10,000 ກີບ, ເປີດນໍາໃຊ້ຄັ້ງທໍາອິດ ກົດ 121 ແລ້ວໂທອອກ ກົດ 1, ເປີດນຳໃຊ້ສຳເລັດຮັບທັນທີ ເງິນບັນຊີພື້ນຖານ 5,000 ກີບ
- ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນສຳເລັດຮັບເພີ່ມເງິນໂປຼໂມຊັນ 10,000 ກີບ ແລະ ດາຕ້າອິນເຕີເນັດ 200MB ນຳໃຊ້ໄດ້ 30 ວັນ.
- ວິທີລົງທະບຽນຂໍ້ມູນເບີ: ພິມ ຊື່#ແຂວງ#ວັນເດືອນປີເກິດ#ເລກບັດປະຈໍາຕົວ ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ເບີ 178 ຫຼື ໂທ 178

ເບີເຕີມເງິນ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
ໂທ

800 ກີບ/ນາທີ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

100 ກີບ/SMS*

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

200 ກີບ/SMS**

-SMS*: ລາຄາສົ່ງຂໍ້ຄວາມພາຍໃນເຄື່ອຂ່າຍ

- SMS**:ລາຄາສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ນອກເຄື່ອຂ່າຍ

ຍອດເງິນໃນບັນຊີ
ບັນຊີພື້ນຖານ

5,000 ກີບ

ບັນຊີໂປຼໂມຊັນ

10,000 ກີບ*

ບັນຊີດາຕ້າ

200MB

ເບີລາຍເດືອນ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
ໂທ

300 ກີບ/ນາທີ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

100 ກີບ/SMS*

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

200 ກີບ/SMS**

-SMS*: ລາຄາສົ່ງຂໍ້ຄວາມພາຍໃນເຄື່ອຂ່າຍ

- SMS**:ລາຄາສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ນອກເຄື່ອຂ່າຍ

ຍອດເງິນໃນບັນຊີ
ບັນຊີພື້ນຖານ

X

ບັນຊີໂປຼໂມຊັນ

X

ບັນຊີດາຕ້າ

X

Unitel Models

ລາຍລະອຽດຮັບໂບນັດ

ໂບນັດ

  • ຫລັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ໂບນັດ 10,000 ກີບ ໃນບັນຊີໂປຼໂມຊັນຂອງທ່ານ
  • ເພື່ອລົງທະບຽນແມ່ນໃຫ້ພິມ ຊື່#ແຂວງ#ວັນເດືອນປີເກິດ#ເລກບັດປະຈໍາຕົວ ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ເບີ 178 ຫລື ໂທ 178
  • ຫລັງຈາກທີ່ລົງທະບຽນແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບດາຕ້າ 200MB ເປັນເວລາ 2 ເດືອນ