Slide thumbnail

ຢູນີໂຮມ

ໂທທຸກທີ ທຸກບ່ອນ ເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ

ຢູນີໂຮມ

ໂທ

250 ກີບ/ນາທີ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

100 ກີບ/SMS*

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

200 ກີບ/SMS**

-SMS*: ລາຄາສົ່ງຂໍ້ຄວາມພາຍໃນເຄື່ອຂ່າຍ

- SMS**:ລາຄາສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ນອກເຄື່ອຂ່າຍ

ບັນຊີພື້ນຖານ

5,000 ກີບ

ບັນຊີໂປຼໂມຊັນ

10,000 ກີບ

ລາຍລະອຽດຮັບໂບນັດ

ໂບນັດ

  • ຫລັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ໂບນັດ 10,000 ກີບໃນບັນຊີຂອງທ່ານ
  • ເພື່ອລົງທະບຽນແມ່ນໃຫ້ພິມ ຊື່#ແຂວງ#ວັນເດືອນປີເກິດ#ເລກບັດປະຈໍາຕົວ ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ເບີ 178 ຫລື ໂທ 178

ຄໍາຖາມທີ່ພົບເລື່ອຍໆ

  • ວິທີການລົງທະບຽນເບີໃໝ່ເຮັດແນວໃດ?
  • ວີທີການຕື່ມເງິນ