ຢູນີເທວ ດາຕ້າໂຣມມິງ

ຢູນີເທວ ດາຕ້າໂຣມມິ້ງ ສໍາລັບປະເທດໄທ

True Move H
Dtac
ແພັກເກດ ລາຄາ ດາຕ້າ ວັນໝົດອາຍຸ ວິທີລົງທະບຽນ ໝາຍເຫດ
IR6 6,000   ກີບ 150MB 24ຊມ ພິມ IR6 ສົ່ງ 117 ສໍາລັບເບີຕື່ມເງິນ
IRU15 15,000   ກີບ ບໍ່ຈໍາກັດ 24ຊມ ພິມ IRU15 ສົ່ງ 117 ສໍາລັບເບີຕື່ມເງິນ ແລະ ລາຍເດືອນ
IRU35 35,000   ກີບ ບໍ່ຈໍາກັດ 3ວັນ ພິມ IRU35 ສົ່ງ 117 ສໍາລັບເບີຕື່ມເງິນ ແລະ ລາຍເດືອນ

ກ່ອນນໍາໃຊ້ດາຕ້າ Roaming ລູກຄ້າຕ້ອງລົງທະບຽນເປີດບໍລິການ IR ກ່ອນດັ່ງນີ້:

 • ແພັກເກດ IR6, IRU15,IRU35 ເມື່ອດາຕ້າໝົດລະບົບຈະສືບຕໍ່ຕັດ 40 ກີບ/MB
 • ກວດດາຕ້າ ແລະ ອາຍຸນໍາໃຊ້ແພັກເກດ Roaming ໄປໄທ ພີມ Check ສົ່ງໄປເບີ 117

 


ຊື່ປະເທດ ລະຫັດປະເທດ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຮັບສາຍ ໂທອອກ ກີບ/ນາທີ ດາຕ້າ ກີບ/MB
ໂທໃນປະເທດ ທີ່ກໍາລັງນໍາໃຊ້ບໍລິການ ໂທກັບປະເທດລາວ ໂທຕ່າງປະເທດ

ບໍລິການໄອອາ ແມ່ນມີສອງປະເພດຄື: ນໍາໃຊ້ເເບບເບີລາຍເດືອນ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບເບີເຕີມເງິນ.

1. ລົງທະບຽນ ເບີລາຍເດືອນ

 • ລູກຄ້າທົ່ວໄປແມ່ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມາລົງທະບຽນທີ່ສູນບໍລິການຂອງຢູນີເທວ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ວາງເງິນມັດຈຳກ່ອນຕໍ່າສຸດແມ່ນ 500,000ກີບ.
 • ລຸກຄ້າ ວີໄອພີ ຂອງທາງຢູນີເທວ (ທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກສູນ ຢູນີເທວເທົ່ານັ້ນ) ແມ່ນຈະບໍ່ເສຍຄ່າມັດຈຳ ໃນການລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບໍລິການ ໄອອາ.

ໝາຍເຫດ : ລູກຄ້າສາມາດຖອນຄືນເງີນມັດຈຳທີ່ລູກຄ້າໄດ້ວາງໄວ້ໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ນຳໃຊ້ບໍລິການແລ້ວ, ແຕ່ລູກຄ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະຄ່າໃຊ້ບໍລິການ ໄອອາ ຫລື ຄ່າໃຊ້ບໍລິການໃນເດືອນໃຫ້ໝົດກ່ອນ.

1.1. ເອກະສານປະກອບເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນໄອອາ ສຳຫຼັບເບີລາຍເດືອນ:

 • ລູກ​ຄ້າທົ່ວ​ໄປ:
  • ສໍາ​ເນົາປື້​ມສໍາມະ​ໂນ​ຄົວ
  • ສໍາ​ເນົາບັດປະ​ຈໍາ​ຕົວ ຫຼື ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ທີ່ຢູ່ (ທີ່​ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ)
 • ລູກ​ຄ້າ​ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດ:
  • ສໍາ​ເນົາໜັງສື​ຜ່ານ​ແດນ
  • ສໍາ​ເນົາ​ບັດປະ​ຈໍາ​ຕົວ (ທີ່​ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ)
 • ລູກ​ຄ້າ​ພາກ​ລັດ ຫຼື ອົງ​ກອນ​ຕ່າງໆ
  • ເອກະສານ​ຢັ້ງຢືນ​ຈາກ​ກົມ​ກອງ
  • ສໍາ​ເນົາບັດປະ​ຈໍາ​ຕົວ ຫຼື ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ທີ່ຢູ່ (ທີ່​ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ)

2. ເບີເຕີມເງິນ

 • ເບີເຕີມເງີນແມ່ນສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ເລີຍ ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າລົງທະບຽນ (ແຕ່ລູກຄ້າຕ້ອງຮັບປະກັນເງີນໃນບັນຊີ ທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ ໄອອາ).
  • ວິທີລົງທະບຽນແມ່ນ: ພິມ ON ສົ່ງໄປ 117.
  • ວິທີຍົກເລີກແມ່ນ ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 117.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
* Phone
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?