Slide thumbnail
Slide thumbnail

ພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ຄົບຮອບ 10 ປີ ແລະ ຄົບຮອບ 9 ປີ ວັນປະກາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູນີເທວ

ພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ຄົບຮອບ 10 ປີ (2008-2018) ແລະ ຄົບຮອບ 9 ປີ ວັນປະກາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູນີເທວ (16/10/2009-16/10/2018)

          10 ປີແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຢູນີເທວ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລູກຄ້າລາວເກືອບ 3 ລ້ານຄົນ, ພາຍຫຼັງ 10ປີແຫ່ງການກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ( ພາຍໃຕ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູນີເທວ)  ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປ່ຽນຂະແໜງການ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ, ສ້າງໂອກາດເຊື່ອມຕໍ່ໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ລູກຄ້າຫລາຍກ່ວາ 3  ລ້ານລູກຄ້າ.

ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2018 ນີ້, ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ (ຢູນີເທວ) ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ຄົບຮອບ 10 ປີ ແລະ ຄົບຮອບ 09 ປີ ວັນປະກາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຢູນີເທວ, ຂື້ນທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

10 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ແລະ 9 ປີ ແຫ່ງການເປີດຕົວເຄື່ອງໝາຍກາຄ້າ ຢ່າງເປັນທາງການຢ (10/2009 – 10/2018), ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ  (Unitel) ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ໝັ້ນຄົງທີ່ສຸດ ດ້ວຍຈຳນວນສູນສະຖານນີຫຼາຍກ່ວາ 6.000 ສູນ 2G/3G/4G ສັນຍານປົກຄຸມເຖິງ 95% ໃນທົ່ວປະເທດ, ສະໜອງບໍລິການມືຖືໃຫ້ລູກຄ້າຫລາຍກ່ວາ 3 ລ້ານລູກຄ້າ. ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ທີ່ມີຕໍ່ລູກຄ້າ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ, (Unitel) ກາຍເປັນເຄືອຂ່າຍຢູ່ລະດັບແຖວໜ້າໃນຕະຫຼອດເວລາ 7 ປີ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ການຖືກຮອງຮັບຈາກລູກຄ້າຕໍ່ກັບ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ.

ຢູນີເທວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການດ້ານຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມີການຫັນປ່ຽນໄປໃນທິດທາງທີ່ດີ. ຈຳນວນປະຊາຊົນນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືເພີ່ມຂື້ນ 5 ເທື່ອ ພຽງໄລຍະເວລາບໍ່ພຽງເທົ່າໃດປີ  ຈາກ 18% ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 85%.  ເຄືອຂ່າຍສັນຍານໂທລະຄົມ ໄດ້ປົກຄຸມທຸກພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ. ເຄືອຂ່າຍມືຖື ແລະ ເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງທຸກຂົງເຂດຂອງການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນ.

 

ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ  (Unitel) ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກ ພັກ – ລັດຖະບານລາວ,​ມອບໝາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບາງລະບົບ ອີເລັກໂທນິກທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນ , ສົມທົບກັບກະຊວງ ປທສ ໃນການຂະຫຍາຍຟອນພາສາລາວ, ສົມທົບກັບກະຊວງພາຍ ຜົນຂະຫຍາຍລະບົບຄ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ສົມທົບກັບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວໃນການຂະຫຍາຍບໍລິການ  Core Banking…

ພາຍຫຼັງ 9ປີ ແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ, Unitel ບັນລຸໄດ້ລາຍຮັບທັງໝົດ 1,4 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນກຳໄລ 500 ລ້ານ USD,ກາຍເປັນບໍລິສັດໂທລະຄົມ ທີ່ນອນໃນອັນດັບຕົ້ນໃນລາວ.

ທ່ານ ອຸລາຫາ ທອງວັນທາ – ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “Viettel ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍ ໃຫ້ລັດຳວິສາຫະກິດ ລາວ – ເອເຊຍ ໂທລະຄົມ ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງຈາກບໍລິສັດຢູ່ລະດັບທີ່ 4 ໄດ້ກາຍເປັນເຄືອຂ່າຍລະດັບ 1 ໃນລາວ ພຽງໄລຍະເວລາ 2 ປີເທົ່ານັ້ນ”.

ຕາມຄຳເຫັນຂອງທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ທ່ານ ກາວ ແອງ ເຊີນ , ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວ ຈາກບໍລິສັດທີ່ຢູ່ລະດັບທີ່ 4 ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງທ້ອງຕະຫຼາດນ້ອຍໆ  ກາຍມາເປັນ ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມອັນດັບທີ່ 1 ພຽງໄລຍະເວລາ 2 ປີຂອງ ບໍລິສັດ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ  (Unitel) ເຊີ່ງເປັນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວອັນໜື່ງທີ່ ສ້າງມາຈາກຄວາມ ມຸ່ງຫວັງ , ຄວາມມີມະນະອົດທົນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ດີ.