Slide thumbnail
Slide thumbnail

ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ແລະ ພະນັກງານ ທົ່ວບໍລິສັດ ພ້ອມກັບ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວ – ເອເຊຍໂທລະຄົມ ຮ່ວມກັນສົມທົບທຶນປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

          ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ແລະ ພະນັກງານ ທົ່ວບໍລິສັດ ພ້ອມກັບ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວ – ເອເຊຍໂທລະຄົມ ຮ່ວມກັນສົມທົບທຶນປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 500.000.000 ກີບ ເຊີ່ງເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດແບ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຄື: ມອບໃຫ້ ຄະນະກຳມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມອບເປັນເງິນສົດມູນຄ່າ 300.000.000 ກີບ ມອບໃນວັນທີ 25/07/2018 ຕາງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ ອຸລາຫາ ທອງວັນທາ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ແລະ ທ່ານ ກາວ ແອັງ ເຊີນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ, ຕາງໜ້າຝ່າຍຮັບແມ່ນ ທ່ານ ໃບຄຳ ຂັດຕິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເຊີ່ງມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫລືອ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ການແບ່ງປັນນໍ້າໃຈຈາກພະນັກງານຢູນີເທວໝົດທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດມູນຄ່າ 200.000.000 ກີບ ຢູນີເທວຈັດຊື້ເປັນເຄື່ອງອຸປະໂພກ – ບໍລິໂພກ ເພື່ອມອບໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພ.


          ນອກຈາກທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກພະນັກງານທັງໝົດຂອງຢູນີເທວແລ້ວ, ລູກຄ້າຂອງຢູນີເທວແມ່ນສາມາດ ແບ່ງປັນນໍ້າໃຈໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຮ່ວມບໍລິຈາກ (ຢູນີເທວຈະແຈ້ງ ວິທີການ ພ້ອມຍອດເງິນຊ່ວຍເຫລືອທຸກໆມື້ທາງແພກຢູນີເທວ) ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດເມືອງສະໝາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ສາມາດນໍາໃຊ້ໂທລະສັບໂທພາຍໃນປະເທດຟຣີ 10ນາທີ/ມື້ ແລະ ມີດາຕ້າອິນເຕີເນັດສໍາລັບມືຖຶ 300ເມັກ/ມື້ ເລີ່ມ 26/7/2019 ຈົນໝົດເດືອນ 7/2018 ນີ້.ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານຮ່ວມກັນສົ່ງກໍາລັງໃຈ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຫ່ວງໄຍ ຂອງທ່ານ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງຢູນີເທວ.