Download music: www.unimusic.com.la      Call Center 109 or 021.999.666      CALL CENTER 107: ANSWERING FOR SPORT, ENTERTAINMENT, LOTTERY, SOCIAL - ECONOMICAL INFORMATION... SERVE 24/24 HOURS      ຂາຍສິນຄ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບ - ບໍລິການເຖິງທີ່. ໂທ 021.999.888

ຈັບສະຫຼາກ ຄົ້ນຫາຜູ້ໂຊກດີ ຄັ້ງທີ 1

ແຈ້ງຜົນການຈັບສະຫຼາກ ຄົ້ນຫາຜູ້ໂຊກດີ ຄັ້ງທີ 1. ໃນໂຄງການຮັກສາລູກຄ້າ ລຸ້ນລະຫັດຮັບໂຊກ ກັບເບີຢູນິເທວ ໃນວັນທີ 29/04/2016 ຜູ້ໂຊກດີແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ໂທລະທັດ SAMSUNG 48 ນິ້ວ ຈຳນວນ 04 ລາງວັນ

FTTH ( Fiber To The Home )

ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ເໝາະສຳລັບ ຕິດຕັ້ງພາຍໃນບ້ານ, ຫ້ອງການ, ສຳນັກງານ, ອົງການ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ... ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 190,000 ກີບ

ຢູນີໂຮມ ໂທສະບາຍ

1. ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະຢູນິໂຮມແບບບໍ່ມີສາຍ ໃຊ້ສັນຍານມືຖືແບບເຕີມເງິນ ລາຄາ 1ຊຸດ ພຽງ 149,000 ກີບ ພ້ອມຊິມ. ເປີດນຳໃຊ້ໃໝ່ ມີເງິນໃນບັນຊີ 5,000 ກີບ, ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນສຳເລັດໄດ້ຮັບເພີ່ມ 10,000 ກີບ. 2. ອັດຕາຄ່າບໍລິການ:UNHOME ອັດຕາຄ່າໂທໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ນອກເຄືອຂ່າຍໃນລາຄາ 250ກີບ/ນາທີ 3. ຢູນິໂຮມສາມາດສົ່ງ-ຮັບ ຂໍ້ຄວາມເປັນພາສາລາວໄດ້.